Zameranie pozemku

1) Vytýčenie hranice pozemku, staveniska

Vytýčenie hranice pozemku a hranice staveniska odporúčame, ak:

- chcete stavať nový plot (preloženie zle postaveného plota vyžaduje dodatočné finančné náklady),

- sa chcete uistiť,či existujúci plot je na správnom mieste,

- chcete ukladať stavebný materiál pre novú stavbu a potrebujete ho uložiť na Váš pozemok.

Vytýčenie hranice pozemku pozostáva z nasledovných činností:

A) pri vektorovej mape - číselnej:

prevzatie údajov z katastra nehnuteľností,

- vytýčenie hranice pozemku v teréne, označenie drevenými kolíkmi alebo železnými roxormi a farbou,

vyhotovenie Vytyčovacieho náčrtu (3 ks), kde všetci zúčasnení povrdzujú svojim podpisom,

  či majú alebo nemajú pripomienky ku vytýčenej hranici,

- autorizačné overenie,

odovzdanie elaborátu do Štátnej dokumnetácie katastra nehnuteľností.

 

B) pri vektorovej mape - nečíselnej:

- kontrolné zameranie už existujúceho stavu v teréne,

- prelustrovanie pôvodných starých Geometrických plánov zo štátnej dokumentácie katastra,

- číselné určenie vlastníckej hranice,

- vytýčenie hranice pozemku v teréne, označenie drevenými kolíkmi alebo železnými roxormi a farbou,

vyhotovenie Vytyčovacieho náčrtu (3 ks), kde všetci zúčasnení povrdzujú svojim podpisom,

  či majú alebo nemajú pripomienky ku vytýčenej hranici,

- autorizačné overenie,

odovzdanie elaborátu do Štátnej dokumentácie katastra nehnuteľností.

 

Cena vytýčenia závisí od:

- dĺžky vytyčovanej hranice,

počtu bodov hranice,

- kvality mapových podkladov v danom katastrálnom území.

 

Cena sa pohybuje od 90,00 €. Ponuku Vám radi vyhotovíme na základe základných informácií.

 

Termín vyhotovenia:
Vyhotoviť elaborát je možné do dvoch dní po vytýčení.

Mám záujem o cenovú ponuku. 

2) Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby je nutné a vyžaduje sa stavebným úradom:

- Geodetickú dokumentáciu autorizačne overenú dokladáte ku kolaudácií stavby,

- zaručuje dodržanie povolených vzdialeností od susedných pozemkov a stavieb, dodržanie uličnej čiary,

- zručuje dodržanie výškového osadenia stavby.

- autorizačné overenie.

 

Vytýčenie stavby pozostáva z činností:

- určenie súradníc na základe projektovej dokumentácie stavby (výkres: Situácia, Základy, 1. nadzemné podlažie),
- polohové vytýčenie ZÁKLADOV stavby v teréne,
- výškové vytýčenie stavby v teréne (určíme nulovú výšku podľa projektu),
- polohové vytýčenie TEHLY stavby v teréne,
- vyhotovenie Geodetickej dokumentácie (3 ks), ktorú dokladáte ku kolaudácií stavby,
- autorizačné overenie.

Cena vytýčenia závisí od:

- počtu vytyčovaných bodov (štandard 15 bodov),
- počtu výjazdov na pozemok.

Cena sa pohybuje od 90,00€. Ponuku Vám vyhotovíme na základe základných informácií.

Termín vyhotovenia: Vyhotoviť elaborát je možné do dvoch dní po vytýčení.

Čím viac si u nás objednáte tým menej platíte.

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku!

 

Odporúčame pozrieť tiež:

otázky a odpovede.

 


Kontakt

SLEMI Geodézia & Reality

Šustekova 49
851 04 BratislavaPo-Pi, 8h-19h
Tešíme sa na Vás!
Zavolajte nám vopred !
Bývame viac v teréne ako v kancelárií.


Geodézia a poradenstvo:
tel: 0948 504 599
tel: 0917 314 125


Odkazy

16.03.2022 17:00

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Celý článok

—————

16.03.2022 17:00

Katastrálny portál

Katastrálny portál.

Celý článok

—————