Cenník geodetických služieb

Orientačné ceny geodetických prác:
 €
Polohopisno-výškopisný plán   od 99 €
Geometrický plán na rozdelenie nehnuteľnosti, rozdelenie pozemku, na zameranie rozostavanej stavby, na zameranie stavby ku kolaudácií, na vyznačenie vecného bremena atď.                                  od 167 €
Vytýčenie hraníc pozemku   od 90 €
Vytýčenie stavby (rodinný dom) a staveniska  od 90 €
Digitálna technická mapa mesta Bratislava - ku kolaudácií od 99 €
Zameranie adresného bodu ku kolaudácií od 30 €
Vytýčenie, zameranie inžinierskych sietí individuálne
Grafická identifikácia parcely od 30 €
Spätná grafická identifikácia parcely od 50 €
Orientačné ceny ostatných prác:
 €
Žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností    zdarma    
Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností zdarma
Vyhotovenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností od 35 €
Vyhotovenie zmlúv na prevod nehnuteľností, na zriadenie vecného bremena od 90 €
Majetkoprávne vysporiadanie individuálne 
Zastupovanie pri podávaní žiadostí do katastra nehnuteľností od 15 €
Vyzdvihnutie dokladov z katastra (kópie katastrálnej mapy, list vlastníctva na právne úkony, kópie pozemnoknižných vložiek a pod.)                                         od 15 €
Poplatok za zaslanie upomienky 6 €
Úroky za každý deň omeškania 0,05% z dlžnej sumy
Polatok za zaslanie GP poštou 1,90 €
Prevzatie GP osobne zdarma

Cena geodetických prác závisí od ich rozsahu a náročnosti terénnych prác a vypracovania.

Ak Vás zaujíma reálna cena pre riešenie Vašej konkrétnej požiadavky, tak nás prosím kontaktujte  pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky geodetických služieb. 

Pripravte si prosím základné informácie:
  • popis, čo potrebujte vyriešiť
  • názov katastrálneho územia a číslo listu vlastníctva alebo parcelné číslo
Obratom Vás radi budeme kontaktovat. 
Vypracovanie cenovej ponuky geodetických prác je bezplatné.
 
Poskytujeme vernostné a množstevné zľavy.
Nie sme platcom DPH (k cenám sa nepripočítáva DPH)
 

Čím viac si u nás objednáte tým menej platíte.

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku!

 


Kontakt

SLEMI Geodézia & Reality

Šustekova 49
851 04 BratislavaPo-Pi, 8h-19h
Tešíme sa na Vás!
Zavolajte nám vopred !
Bývame viac v teréne ako v kancelárií.


Geodézia a poradenstvo:
tel: 0948 504 599
tel: 0917 314 125


Odkazy

16.03.2022 17:00

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Celý článok

—————

16.03.2022 17:00

Katastrálny portál

Katastrálny portál.

Celý článok

—————