Otázky a odpovede

V čom Vám vieme a môžeme poradiť:

 • Potrebujete vyhotoviť geometrický plán?
 • Chcete kúpiť pozemok a potrebujete vedieť, či na ňom môžete v budúcnosti stavať?
 • Nie ste si istý, či máte správne postavený plot?
 • Zdedili ste pozemok a chcete vedieť, kde presne sa nachádza?
 • Chcete kúpiť byt alebo stavať dom a potrebujete sa poradiť, ako prebieha celý proces od správneho výberu bytu, projektu stavby, možností  financovania, až po zápis do katastra nehnuteľností?
 • Potrebujete riešiť stavebné povolenie a  inžiniering budúcej stavbypo kolaudáciu?
 • Nevyznáte sa v informáciách uvedených na liste vlastníctva?

—————

Ako zistím, či sa môj pozemok nachádza v intraviláne alebo už je v extraviláne?

Pozrite si na liste vlastníctva umiestnenie pozemku (môžete použiť v sekcii Odkazy odkaz na katasteportál). Číslo 1 znamená, že sa nachádza v intraviláne (zastavané územie obce) a číslo 2 znamená, že sa nachádza v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).

—————

Ktoré práce budem potrebovať pri stavbe domu?

Pri stavbe domu budete potrebovať viaceré geodetické služby, ktoré závisia aj od umiestnenia Vášho pozemku a
sú to napr:
 • polohopisno-výškopisný plán, ktorý je dôležitý pre projektanta pre správne naprojektovanie stavby, dodržanie uličnej čiary a vzdialenosti od susedných stavieb,
 • geometrický plán na odňatie z pôdneho fondu, ak sa Váš pozemok nenachádza v intraviláne,
 • vytýčenie stavby,
 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ak financujete stavbu cez stavebný alebo hypotekárny úver,
 • vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí, ak máte pozemok bez prípojok na inžinierske siete (plyn, vodovod, kanalizácia, elektrika),
 • geometrický plán ku kolaudácií (ak nemáte geometrický plán na rozostavanú stavbu),
 • zákres inžinierskych sietí do digitálnej mapy mesta Bratislava, ak sa Váš pozemok nachádza v okrese Bratislava I až V,
 • dokumentáciu zamerania adresného bodu, ak bude mať stavba pridelené súpisné alebo orientačné číslo.
Závisí to skutočne od konkrétneho prípadu, kontaktujte nás.

—————

Viete mi poradiť, ako môžem prefinancovať kúpu pozemku a následne aj stavbu domu?

Vieme Vám poradiť pri financovaní kúpy pozemku aj stavby, riešime stavebné úvery stavebných sporiteľní ako aj hypotekárne úvery a ich vzájomnú kombináciu, pomôžeme pri vkladovom konaní alebo pri zápise ťarchy na list vlastníctva. Konkrétne kroky závisia od zvolenej lokality Vášho pozemku a ďalších faktorov, kontaktujte nás prosím, vyjadríme sa konkrétne.

—————

Viete mi odporučiť aj znalca na ocenenie stavby?

Áno, vieme Vám odporučiť overeného znalca na ocenenie Vašej
nehnuteľnosti (byt, stavba, pozemok).

—————

Ako rýchlo mi viete vytýčiť stavbu?

Stavbu Vám vieme vytýčiť do 2 dní, k spracovaniu potrebujeme projektovú dokumentáciu stavby a od Vás pár informácií.

—————

Ako rýchlo mi môžete dodať geometrický plán?

Vyhotovenie geometrického plánu trvá priemerne tri týždne od zamerania v teréne, nakoľko okrem autorizačného overenia je nutné aj úradné overenie na katastrálnom odbore okresného úradu.

—————

Zdedil som po rodičoch pozemok, tzv. E-parcelu. Viete mi podariť, kde sa v skutočnosti nachádza a čo znamená?

Môžete použiť internetovú aplikáciu mapový portál katastra nehnuteľností  (v sekcii Odkazy odkaz na MAPKA), kde vpíšete názov katastrálneho územia a parcelné číslo. Mapový portál Vám vyhľadá Vašu parcelu a vypíše základné údaje. Viete si tu zvoliť vrstvy ako: katastrálna mapa, mapa určeného operátu alebo adresné body, ortofotomapu a pod. E-parcela znamená, že je to parcela mapy určeného operátu, tzv. "právny stav". Do stavu C-parcely sa dostane pomocou geometrického plánu.

—————

Ako si viem zistiť, či v našom katastrálnom území už prebehol ROEP?

Vieme Vám to zistiť my, alebo si to viete pozrieť aj na internete na stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra  v časti Aktuality a Prehľady spracovania ROEP, kde si zvolíte Váš kraj a nájdete Vaše katastrálne územie.

—————

Po starých rodičoch vlastním pozemnoknižnú parcelu. Ako budem vedieť, kde sa nachádza a ako zistím, či ju previesť na stavebný pozemok?

Ak vlastníte pozemnoknižnú parcelu, vieme Vám vyhotoviť identifikáciu, na základe ktorej budete vedieť určiť, kde sa reálne nachádza a či je možné ju v budúcnosti previesť na stavebný pozemok.

—————


Kontakt

SLEMI Geodézia & Reality

Šustekova 49
851 04 BratislavaPo-Pi, 8h-19h
Tešíme sa na Vás!
Zavolajte nám vopred !
Bývame viac v teréne ako v kancelárií.


Geodézia a poradenstvo:
tel: 0948 504 599
tel: 0917 314 125


Odkazy

16.03.2022 17:00

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Celý článok

—————

16.03.2022 17:00

Katastrálny portál

Katastrálny portál.

Celý článok

—————