Energetický certifikát

Energetický certifikát budovy je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti. Jednotlivé budovy sa v rámci svojich kategórií zatrieďujú podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G.

Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie a najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú certifikáty s triedou A prípadne triedu B, úplne zlé a nevyhovujúce budovy majú triedu G.

Energetická certifikácia je povinná:

  1. pri dokončení novej budovy
  2. pri dokončení významnej obnovy
  3. pri predaji budovy
  4. pri prenájme budovy

Energetická certifikácia budov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:

B1 - rodinné,
B2 - bytové domy,
B3 - administratívne budovy,
B4 - budovy škôl a školských zariadení,
B5 - budovy nemocníc
B6 - budovy hotelov a reštaurácií,
B7 - športové haly a iné budovy určené na šport
B8 - budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
B9 - ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu, alebo budovy so zmiešaným účelom využitia

 

Mám záujem o cenovú ponuku.

 

Odporúčame pozrieť tiež :

otázky a odpovede.

 


Kontakt

SLEMI Geodézia & Reality

Šustekova 49
851 04 BratislavaPo-Pi, 8h-19h
Tešíme sa na Vás!
Zavolajte nám vopred !
Bývame viac v teréne ako v kancelárií.


Geodézia a poradenstvo:
tel: 0948 504 599
tel: 0917 314 125


Odkazy

16.03.2022 17:00

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Celý článok

—————

16.03.2022 17:00

Katastrálny portál

Katastrálny portál.

Celý článok

—————